PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN SỐ BÁO DANH CỦA HỌC SINH
(Dùng Số báo danh này để nhập vào số báo danh khi làm đề kiểm tra trực tuyến)
           
           
STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Tên trường
1 4133 Phạm Mai Anh 02/06/2008 6A THCS Bình Xuyên
2 4141 Phạm Ngọc Anh 13/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
3 4153 Phạm Thị Phương Anh 18/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
4 4157 Hoàng Văn Tiến Anh 19/04/2008 6A THCS Bình Xuyên
5 4185 Phạm Thị Ngọc Ánh 27/03/2008 6A THCS Bình Xuyên
6 4193 Nguyễn Mai Chi 26/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
7 4197 Đoàn Thị Quỳnh Chi 14/11/2008 6A THCS Bình Xuyên
8 4201 Lê Thị Quỳnh Chi 05/07/2008 6A THCS Bình Xuyên
9 4205 Vũ Thị Chinh 06/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
10 4209 Lê Văn Chính 26/05/2008 6A THCS Bình Xuyên
11 4213 Lưu Duy Công 01/11/2008 6A THCS Bình Xuyên
12 4328 Nguyễn Văn Hiệp 25/06/2008 6A THCS Bình Xuyên
13 4364 Hoàng Đình Huy 29/08/2008 6A THCS Bình Xuyên
14 4368 Đoàn Quang Huy 22/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
15 4375 Hồ Thị Khánh Huyền 02/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
16 4387 Lưu Mạnh Khải 28/03/2008 6A THCS Bình Xuyên
17 4391 Nguyễn Mạnh Khang 20/01/2008 6A THCS Bình Xuyên
18 4395 Đoàn Quang Khang 29/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
19 4407 Hoàng Tuấn Kiệt 14/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
20 4419 Đoàn Thị Phương Lan 21/02/2008 6A THCS Bình Xuyên
21 4423 Vũ Thị Mai Lâm 30/07/2008 6A THCS Bình Xuyên
22 4447 Vũ Thị Khánh Linh 26/08/2008 6A THCS Bình Xuyên
23 4451 Nguyễn Thị Linh 10/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
24 4459 Phạm Thùy Linh 19/03/2008 6A THCS Bình Xuyên
25 4471 Hoàng Thị Hồng Lương 20/10/2008 6A THCS Bình Xuyên
26 4475 Phạm Thị Khánh Ly 15/07/2008 6A THCS Bình Xuyên
27 4511 Phạm Văn Nghĩa 24/08/2008 6A THCS Bình Xuyên
28 4559 Đinh Vũ Phát 08/11/2008 6A THCS Bình Xuyên
29 4595 Nguyễn Mạnh Quang 03/07/2008 6A THCS Bình Xuyên
30 4607 Phạm Anh Quân 30/12/2008 6A THCS Bình Xuyên
31 4655 Phạm Thị Hoài Thu 08/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
32 4670 Trương Văn Thủy 24/02/2008 6A THCS Bình Xuyên
33 4685 Lê Thị Thùy Trang 27/05/2008 6A THCS Bình Xuyên
34 4687 Phạm Văn Trang 25/02/2008 6A THCS Bình Xuyên
35 4707 Trịnh Thị Thanh Tuyền 12/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
36 4711 Trần Thị Ánh Tuyết 10/11/2008 6A THCS Bình Xuyên
37 4713 Trần Thị Tố Uyên 20/01/2008 6A THCS Bình Xuyên
38 4717 Trương Thị Vân 25/02/2008 6A THCS Bình Xuyên
39 4726 Phạm Hải Yến 14/09/2008 6A THCS Bình Xuyên
40 4150 Đoàn Thị Phương Anh 23/09/2008 6B THCS Bình Xuyên
41 4166 Phạm Đình Tuấn Anh 20/02/2008 6B THCS Bình Xuyên
42 4182 Phạm Thị Ngọc Ánh 12/03/2008 6B THCS Bình Xuyên
43 4270 Phạm Hoàng Khánh Đoan 19/08/2008 6B THCS Bình Xuyên
44 4289 Đoàn Thị Ngọc Hà 28/07/2008 6B THCS Bình Xuyên
45 4306 Lê Thanh Hải 16/06/2008 6B THCS Bình Xuyên
46 4309 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/08/2008 6B THCS Bình Xuyên
47 4316 Phạm Thị Hiền 26/09/2008 6B THCS Bình Xuyên
48 4324 Đoàn Quang Hiệp 19/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
49 4336 Hoàng Đức Hiếu 26/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
50 4340 Trần Minh Hiếu 31/03/2008 6B THCS Bình Xuyên
51 4372 Lại Xuân Huy 07/04/2008 6B THCS Bình Xuyên
52 4412 Hoàng Thu Lam 03/02/2008 6B THCS Bình Xuyên
53 4439 Đỗ Ngọc Khánh Linh 18/01/2008 6B THCS Bình Xuyên
54 4443 Đoàn Thị Khánh Linh 22/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
55 4464 Hoàng Bá Lợi 07/01/2008 6B THCS Bình Xuyên
56 4468 Phạm Văn Luận 24/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
57 4504 Nguyễn Thị Trà My 07/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
58 4545 Phạm Thị Nhi 30/10/2008 6B THCS Bình Xuyên
59 4547 Hán Thị Yến Nhi 07/09/2008 6B THCS Bình Xuyên
60 4577 Phạm Anh Phúc 19/08/2008 6B THCS Bình Xuyên
61 4581 Hoàng Đình Phúc 12/05/2008 6B THCS Bình Xuyên
62 4610 Hồ Hồng Quân 05/05/2008 6B THCS Bình Xuyên
63 4613 Hoàng Mạnh Quân 25/01/2008 6B THCS Bình Xuyên
64 4623 Đoàn Thị Như Quỳnh 01/07/2008 6B THCS Bình Xuyên
65 4626 Lưu Thị Như Quỳnh 07/08/2008 6B THCS Bình Xuyên
66 4661 Hồ Đình Thuấn 19/06/2008 6B THCS Bình Xuyên
67 4677 Vũ Công Tiền 14/03/2008 6B THCS Bình Xuyên
68 4680 Lại Văn Tiền 09/07/2008 6B THCS Bình Xuyên
69 4689 Hoàng Đình Minh Triển 19/08/2008 6B THCS Bình Xuyên
70 4702 Nguyễn Văn Tú 07/02/2008 6B THCS Bình Xuyên
71 4705 Hoàng Đình Minh Tuấn 17/11/2008 6B THCS Bình Xuyên
72 4721 Trần Quốc Việt 15/07/2008 6B THCS Bình Xuyên
73 4724 Lê Thị Vy 15/07/2008 6B THCS Bình Xuyên
74 4123 Nguyễn Đức Anh 07/04/2008 6C THCS Bình Xuyên
75 4174 Nguyễn Việt Anh 22/10/2008 6C THCS Bình Xuyên
76 4222 Đoàn Quang Cường 28/12/2008 6C THCS Bình Xuyên
77 4235 Lê Văn Dũng 08/07/2008 6C THCS Bình Xuyên
78 4251 Trần Thanh Duy 05/10/2007 6C THCS Bình Xuyên
79 4268 Hoàng Đình Đoan 29/07/2008 6C THCS Bình Xuyên
80 4278 Nguyễn Anh Đức 11/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
81 4349 Vũ Huy Hoàng 10/09/2008 6C THCS Bình Xuyên
82 4357 Đào Quang Huấn 27/10/2008 6C THCS Bình Xuyên
83 4385 Phạm Thị Thanh Huyền 16/12/2008 6C THCS Bình Xuyên
84 4418 Đoàn Thị Ngọc Lan 17/05/2008 6C THCS Bình Xuyên
85 4430 Lưu Thị Liên 28/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
86 4433 Lê Thị Diệu Linh 18/11/2008 6C THCS Bình Xuyên
87 4456 Nguyễn Thuỳ Linh 02/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
88 4485 Phạm Thị Mai 02/01/2008 6C THCS Bình Xuyên
89 4496 Trần Nguyễn Trà Mi 17/06/2008 6C THCS Bình Xuyên
90 4501 Nguyễn Trà My 28/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
91 4536 Phạm Sỹ Nguyên 09/11/2008 6C THCS Bình Xuyên
92 4540 Lê Nguyên Khánh Nhi 06/10/2008 6C THCS Bình Xuyên
93 4573 Lê Phúc Phú 15/06/2008 6C THCS Bình Xuyên
94 4589 Lê Minh Phương 29/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
95 4592 Lưu Thị Kim Phượng 26/11/2008 6C THCS Bình Xuyên
96 4600 Vũ Ngọc Quang 15/06/2008 6C THCS Bình Xuyên
97 4635 Nguyễn Lê Bích Thảo 09/09/2008 6C THCS Bình Xuyên
98 4638 Lưu Phương Thảo 28/07/2008 6C THCS Bình Xuyên
99 4651 Phạm Văn Đức Thiện 20/08/2008 6C THCS Bình Xuyên
100 4658 Phạm Thị Thu 28/09/2008 6C THCS Bình Xuyên
101 4673 Hoàng Công Thương 23/05/2008 6C THCS Bình Xuyên
102 4694 Hồ Đức Trung 16/01/2008 6C THCS Bình Xuyên
103 4698 Phạm Sỹ Trường 10/11/2008 6C THCS Bình Xuyên
104 4715 Nguyễn Thị Vân 07/11/2008 6C THCS Bình Xuyên
105 4722 Phạm Văn Việt 15/10/2008 6C THCS Bình Xuyên
106 7103 Lào Dương Nghĩa 01/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
107 4127 Lê Huy Đức Anh 05/08/2008 6D THCS Bình Xuyên
108 4132 Trần Bùi Gia Anh 26/05/2008 6D THCS Bình Xuyên
109 4164 Nguyễn Tuấn Anh 28/10/2008 6D THCS Bình Xuyên
110 4171 Hồ Thị Vân Anh 04/08/2008 6D THCS Bình Xuyên
111 4219 Phạm Đình Cường 08/04/2008 6D THCS Bình Xuyên
112 4240 Phạm Văn Dũng 03/05/2008 6D THCS Bình Xuyên
113 4243 Nguyễn Văn Hải Duy 06/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
114 4259 Nguyễn Viết Đạt 31/07/2008 6D THCS Bình Xuyên
115 4263 Đoàn Thu Điệp 07/02/2008 6D THCS Bình Xuyên
116 4275 Phạm Đình Đoàn 27/03/2008 6D THCS Bình Xuyên
117 4294 Đoàn Thị Thu Hà 26/11/2008 6D THCS Bình Xuyên
118 4299 Hồ Đình Hải 19/09/2008 6D THCS Bình Xuyên
119 4302 Nguyễn Hoàng Hải 08/02/2008 6D THCS Bình Xuyên
120 4346 Nguyễn Như Hiếu 09/06/2008 6D THCS Bình Xuyên
121 4381 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
122 4402 Nhữ Chí Kiên 26/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
123 4438 Phạm Thị Hà Linh 04/10/2008 6D THCS Bình Xuyên
124 4482 Trương Thị Khánh Ly 02/09/2008 6D THCS Bình Xuyên
125 4490 Hồ Hải Mạnh 26/11/2008 6D THCS Bình Xuyên
126 4517 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 30/09/2008 6D THCS Bình Xuyên
127 4522 Nhữ Như Ngọc 28/10/2008 6D THCS Bình Xuyên
128 4525 Phạm Thị Ngọc 17/02/2008 6D THCS Bình Xuyên
129 4556 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
130 4586 Trần Thị Mai Phương 15/09/2008 6D THCS Bình Xuyên
131 4617 Nguyễn Viết Quân 05/10/2008 6D THCS Bình Xuyên
132 4630 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 22/05/2008 6D THCS Bình Xuyên
133 4654 Nguyễn Viết Thiện 19/07/2008 6D THCS Bình Xuyên
134 4684 Phạm Thị Trang 13/09/2008 6D THCS Bình Xuyên
135 4696 Nguyễn Văn Trung 17/12/2008 6D THCS Bình Xuyên
136 4704 Phạm Đình Tuấn 02/11/2008 6D THCS Bình Xuyên
137 4709 Đoàn Quang Tuyến 28/06/2008 6D THCS Bình Xuyên
138 4720 Phạm Ngọc Việt 11/08/2008 6D THCS Bình Xuyên
139 4140 Nhữ Hoàng Mai Anh 18/10/2008 6E THCS Bình Xuyên
140 4148 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/09/2008 6E THCS Bình Xuyên
141 4180 Hồ Thị Ngọc Ánh 13/02/2008 6E THCS Bình Xuyên
142 4192 Vũ Thị Tuyết Bình 10/06/2008 6E THCS Bình Xuyên
143 4228 Nguyễn Thị Doan 06/02/2008 6E THCS Bình Xuyên
144 4232 Nguyễn Thế Dũng 28/09/2008 6E THCS Bình Xuyên
145 4248 Phạm Văn Lê Duy 26/12/2008 6E THCS Bình Xuyên
146 4256 Nguyễn Nam Dương 02/07/2008 6E THCS Bình Xuyên
147 4284 Nguyễn Thị Hương Giang 27/12/2008 6E THCS Bình Xuyên
148 4287 Đoàng Quang Giang 30/05/2008 6E THCS Bình Xuyên
149 4315 Phạm Thị Ngọc Hân 30/08/2008 6E THCS Bình Xuyên
150 4323 Nguyễn Hoàng Hiệp 14/10/2008 6E THCS Bình Xuyên
151 4335 Nguyễn Văn Hiệp 29/08/2008 6E THCS Bình Xuyên
152 4355 Nguyễn Như Hoành 23/11/2008 6E THCS Bình Xuyên
153 4363 Phạm Quốc Hùng 18/09/2008 6E THCS Bình Xuyên
154 4406 Phạm Công Kiệt 18/08/2008 6E THCS Bình Xuyên
155 4494 Phạm Văn Mạnh 05/03/2008 6E THCS Bình Xuyên
156 4510 Nguyễn Thị Trà My 24/02/2008 6E THCS Bình Xuyên
157 4530 Nhữ Thúy Ngọc 29/07/2008 6E THCS Bình Xuyên
158 4534 Phạm Sỹ Nguyên 07/09/2008 6E THCS Bình Xuyên
159 4554 Phạm Thị Yến Nhi 19/12/2008 6E THCS Bình Xuyên
160 4570 Vũ An Phú 13/11/2008 6E THCS Bình Xuyên
161 4606 Hà Nhật Quang 12/02/2008 6E THCS Bình Xuyên
162 4621 Phạm Văn Quốc 22/09/2008 6E THCS Bình Xuyên
163 4633 Nguyễn Viết Sơn 18/07/2008 6E THCS Bình Xuyên
164 4642 Đoàn Thị Thanh Thảo 14/07/2008 6E THCS Bình Xuyên
165 4645 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/04/2008 6E THCS Bình Xuyên
166 4648 Vũ Thị Thảo 19/11/2008 6E THCS Bình Xuyên
167 4669 Lưu Thị Thu Thủy 05/02/2008 6E THCS Bình Xuyên
168 4682 Lã Nguyễn Thanh Trà 26/01/2008 6E THCS Bình Xuyên
169 4692 Nguyễn Thanh Trúc 01/11/2008 6E THCS Bình Xuyên
170 4700 Đoàn Quang Trưởng 17/05/2008 6E THCS Bình Xuyên
171 4723 Lê Tiến Vinh 25/01/2008 6E THCS Bình Xuyên
172 4725 Vũ Văn Xuân 08/12/2008 6E THCS Bình Xuyên
173 4161 Nguyễn Trần Yến Chi 24/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
174 4210 Nguyễn Vũ Hải Dương 23/09/2007 7A THCS Bình Xuyên
175 4229 Hoàng Thị Kim Đan 22/10/2007 7A THCS Bình Xuyên
176 4233 Lê Tiến Đạt 24/01/2007 7A THCS Bình Xuyên
177 4249 Phạm Trần Anh Đức 03/07/2007 7A THCS Bình Xuyên
178 4257 Hồ Đình Đương 12/10/2007 7A THCS Bình Xuyên
179 4265 Phạm Hồng Hà 18/10/2007 7A THCS Bình Xuyên
180 4273 Lê Thị Thu Hà 28/03/2007 7A THCS Bình Xuyên
181 4285 Vũ Thị Ngọc Hân 13/01/2007 7A THCS Bình Xuyên
182 4308 Đỗ Minh Hiếu 06/04/2007 7A THCS Bình Xuyên
183 4312 Đoàn Quang Hiếu 18/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
184 4344 Phạm Thị Huệ 20/11/2007 7A THCS Bình Xuyên
185 4356 Nguyễn Quốc Huy 03/09/2007 7A THCS Bình Xuyên
186 4360 Hoàng Khánh Huyền 27/06/2007 7A THCS Bình Xuyên
187 4369 Trần Thu Huyền 09/03/2007 7A THCS Bình Xuyên
188 4376 Lê Thu Hường 18/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
189 4392 Đoàn Gia Khánh 13/09/2007 7A THCS Bình Xuyên
190 4411 Nguyễn Thị Kiều Linh 02/01/2007 7A THCS Bình Xuyên
191 4420 Lê Nhật Linh 09/01/2007 7A THCS Bình Xuyên
192 4427 Nguyễn Thị Kim Loan 14/05/2007 7A THCS Bình Xuyên
193 4431 Trần Đức Long 09/10/2007 7A THCS Bình Xuyên
194 4435 Phạm Sĩ Long 13/03/2007 7A THCS Bình Xuyên
195 4472 Phạm Thị Ngọc Mai 07/08/2007 7A THCS Bình Xuyên
196 4476 Phạm Thị Quỳnh Mai 30/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
197 4479 Phạm Thị Thanh Mai 26/04/2007 7A THCS Bình Xuyên
198 4483 Đặng Tuyết Mai 22/11/2007 7A THCS Bình Xuyên
199 4487 Phạm Thị Trà My 16/10/2007 7A THCS Bình Xuyên
200 4499 Phạm Thị Kim Ngân 08/11/2007 7A THCS Bình Xuyên
201 4507 Phạm Thanh Ngân 14/11/2007 7A THCS Bình Xuyên
202 4543 Vũ Thị Phương 15/11/2007 7A THCS Bình Xuyên
203 4551 Phạm Hồng Quân 20/02/2007 7A THCS Bình Xuyên
204 4579 Phạm Thị Quỳnh 20/01/2007 7A THCS Bình Xuyên
205 4583 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 20/04/2007 7A THCS Bình Xuyên
206 4608 Phạm Thị Thanh 20/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
207 4616 Lê Hoàng Thiên 05/12/2007 7A THCS Bình Xuyên
208 4625 Nguyễn Tuấn Thịnh 15/04/2007 7A THCS Bình Xuyên
209 4628 Phạm Công Thoáng 15/06/2007 7A THCS Bình Xuyên
210 4652 Phạm Đình Tín 09/03/2007 7A THCS Bình Xuyên
211 4671 Đoàn Thị Uyên Trang 21/08/2007 7A THCS Bình Xuyên
212 4679 Lê Thị Thanh Trúc 04/03/2007 7A THCS Bình Xuyên
213 4701 Đoàn Quang Văn 26/08/2007 7A THCS Bình Xuyên
214 4718 Trần Thị Thanh Xuân 13/05/2007 7A THCS Bình Xuyên
215 4143 Phạm Nhữ Việt Anh 07/09/2007 7B THCS Bình Xuyên
216 4145 Lưu Thị Ngọc Ánh 10/08/2007 7B THCS Bình Xuyên
217 4151 Lê Thị Ánh 29/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
218 4169 Hoàng Đình Chiều 10/11/2007 7B THCS Bình Xuyên
219 4183 Hoàng Xuân Chuyển 21/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
220 4186 Hoàng Quang Cường 05/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
221 4190 Nguyễn Văn Cường 19/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
222 4207 Vũ Văn Duy 23/05/2007 7B THCS Bình Xuyên
223 4239 Nhữ Tiến Đạt 12/11/2006 7B THCS Bình Xuyên
224 4290 Đoàn Thị Thu Hiền 17/09/2007 7B THCS Bình Xuyên
225 4292 Lê Thị Thu Hiền 05/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
226 4297 Phạm Sỹ Hiển 07/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
227 4325 Vũ Ngọc Hoàn 09/05/2007 7B THCS Bình Xuyên
228 4341 Nguyễn Thị Huệ 16/09/2007 7B THCS Bình Xuyên
229 4365 Phạm Khánh Huyền 20/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
230 4403 Phạm Đình Tùng Lâm 05/12/2007 7B THCS Bình Xuyên
231 4408 Lê Thị Khánh Linh 23/07/2007 7B THCS Bình Xuyên
232 4440 Nguyễn Việt Long 26/06/2007 7B THCS Bình Xuyên
233 4461 Vũ Khánh Ly 07/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
234 4469 Hồ Thị Lý 18/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
235 4495 Nguyễn Thị Thùy Nga 15/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
236 4519 Phạm Thị Thanh Nhàn 19/06/2007 7B THCS Bình Xuyên
237 4524 Phạm Thị Thanh Nhàn 20/11/2007 7B THCS Bình Xuyên
238 4563 Vũ Xuân Quốc 20/05/2007 7B THCS Bình Xuyên
239 4578 Phạm Thị Như Quỳnh 06/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
240 4591 Phạm Văn Tài 10/03/2007 7B THCS Bình Xuyên
241 4603 Phạm Duy Thái 09/08/2007 7B THCS Bình Xuyên
242 4611 Phạm Công Thắng 25/08/2007 7B THCS Bình Xuyên
243 4643 Lê Anh Thư 01/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
244 4650 Nguyễn Trung Tiến 19/11/2007 7B THCS Bình Xuyên
245 4656 Hồ Thị Tình 08/03/2007 7B THCS Bình Xuyên
246 4691 Vũ Công Tuyền 27/03/2007 7B THCS Bình Xuyên
247 4693 Đào Thanh Tuyền 10/10/2007 7B THCS Bình Xuyên
248 4695 Phạm Sỹ Tuyển 04/03/2007 7B THCS Bình Xuyên
249 4697 Nhữ Phương Uyên 27/07/2007 7B THCS Bình Xuyên
250 4703 Lại Thị Vân 14/08/2007 7B THCS Bình Xuyên
251 4706 Phạm Thị Yến Vi 04/09/2007 7B THCS Bình Xuyên
252 4708 Đỗ Hoàng Việt 04/11/2007 7B THCS Bình Xuyên
253 4712 Đoàn Quốc Việt 02/02/2007 7B THCS Bình Xuyên
254 4714 Nguyễn Hoàng Vũ 06/01/2007 7B THCS Bình Xuyên
255 4130 Vũ Thị Lan Anh 11/12/2007 7C THCS Bình Xuyên
256 4139 Lê Việt Anh 03/12/2007 7C THCS Bình Xuyên
257 4168 Phạm Đình Chiến 22/06/2007 7C THCS Bình Xuyên
258 4175 Trần Xuân Chính 09/08/2007 7C THCS Bình Xuyên
259 4178 Lê Phạm Thanh Chúc 05/12/2007 7C THCS Bình Xuyên
260 4194 Nguyễn Mạnh Dũng 09/10/2007 7C THCS Bình Xuyên
261 4202 Đoàn Quang Duy 17/11/2007 7C THCS Bình Xuyên
262 4216 Phạm Hồng Dương 15/09/2007 7C THCS Bình Xuyên
263 4226 Đoàn Quang Đại 31/07/2007 7C THCS Bình Xuyên
264 4241 Lê Văn Đạt 26/12/2007 7C THCS Bình Xuyên
265 4281 Trần Thị Ngọc Hân 11/09/2007 7C THCS Bình Xuyên
266 4301 Đoàn Quang Hiệp 27/07/2007 7C THCS Bình Xuyên
267 4330 Đoàn Thị Hoàn 12/07/2007 7C THCS Bình Xuyên
268 4334 Đoàn Quang Hoàng 19/01/2007 7C THCS Bình Xuyên
269 4350 Phạm Sỹ Hùng 15/11/2007 7C THCS Bình Xuyên
270 4373 Hoàng Quỳnh Hương 07/04/2007 7C THCS Bình Xuyên
271 4386 Nguyễn Như Khải 25/11/2007 7C THCS Bình Xuyên
272 4390 Trần Việt Khang 09/03/2007 7C THCS Bình Xuyên
273 4398 Đoàn Quang Khánh 12/11/2007 7C THCS Bình Xuyên
274 4399 Đỗ Phong Lan 01/08/2007 7C THCS Bình Xuyên
275 4424 Đoàn Thị Linh 24/05/2007 7C THCS Bình Xuyên
276 4445 Hồ Xuân Long 14/04/2005 7C THCS Bình Xuyên
277 4450 Vũ Đức Lợi 02/05/2007 7C THCS Bình Xuyên
278 4453 Hồ Thị Lương 11/05/2007 7C THCS Bình Xuyên
279 4505 Lê Thị Phương Ngân 08/11/2007 7C THCS Bình Xuyên
280 4512 Trần Đình Nghĩa 17/08/2007 7C THCS Bình Xuyên
281 4590 Phạm Đình Tài 06/12/2007 7C THCS Bình Xuyên
282 4601 Hoàng Thị Tâm 03/05/2007 7C THCS Bình Xuyên
283 4620 Vũ Ngọc Thiện 21/01/2007 7C THCS Bình Xuyên
284 4631 Phạm Thị Thu 16/02/2007 7C THCS Bình Xuyên
285 4636 Phạm Văn Thuân 16/09/2007 7C THCS Bình Xuyên
286 4663 Hồ Thị Trang 17/04/2007 7C THCS Bình Xuyên
287 4667 Đoàn Thị Thu Trang 05/01/2007 7C THCS Bình Xuyên
288 4674 Phạm Thị Thùy Trâm 07/03/2007 7C THCS Bình Xuyên
289 4683 Phạm Đình Tú 22/09/2007 7C THCS Bình Xuyên
290 4690 Nguyễn Xuân Tùng 17/02/2007 7C THCS Bình Xuyên
291 4699 Vũ Tú Uyên 08/09/2007 7C THCS Bình Xuyên
292 4716 Phạm Đình Lâm Vũ 17/06/2007 7C THCS Bình Xuyên
293 4719 Phạm Thị Xuân 26/08/2007 7C THCS Bình Xuyên
294 4124 Nhữ Hải Anh 18/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
295 4128 Lưu Thị Hoài Anh 11/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
296 4136 Hồ Thị Quỳnh Anh 12/05/2007 7D THCS Bình Xuyên
297 4155 Vũ Duy Bắc 08/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
298 4160 Nguyễn Hữu Cảnh 10/10/2007 7D THCS Bình Xuyên
299 4199 Nguyễn Văn Dũng 09/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
300 4220 Hoàng Thái Dương 24/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
301 4224 Nguyễn Viết Dương 06/01/2007 7D THCS Bình Xuyên
302 4247 Phạm Văn Đạt 11/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
303 4255 Lại Quang Đức 07/10/2007 7D THCS Bình Xuyên
304 4271 Trần Thu Hà 17/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
305 4280 Nhữ Thị Ngọc Hân 26/01/2007 7D THCS Bình Xuyên
306 4307 Phạm Đình Hiếu 31/08/2006 7D THCS Bình Xuyên
307 4319 Dương Văn Trung Hiếu 26/02/2007 7D THCS Bình Xuyên
308 4322 Vũ Đình Hơn 16/05/2007 7D THCS Bình Xuyên
309 4339 Nguyễn Quang Huân 19/10/2007 7D THCS Bình Xuyên
310 4353 Đoàn Quang Huy 13/04/2007 7D THCS Bình Xuyên
311 4382 Nguyễn Thị Thu Hường 18/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
312 4458 Vũ Thị Cẩm Ly 30/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
313 4493 Nguyễn Thị Mỵ 09/03/2007 7D THCS Bình Xuyên
314 4518 Đoàn Thị Nguyên 15/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
315 4529 Phạm Thị Hồng Nhi 13/05/2007 7D THCS Bình Xuyên
316 4533 Phạm Thị Yến Nhi 24/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
317 4542 Trần Thị Phương 15/02/2007 7D THCS Bình Xuyên
318 4550 Vũ Văn Phương 19/02/2007 7D THCS Bình Xuyên
319 4557 Nguyễn Minh Quân 22/10/2007 7D THCS Bình Xuyên
320 4562 Phùng Ngọc Quân 30/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
321 4569 Vũ Văn Quyền 02/04/2007 7D THCS Bình Xuyên
322 4574 Lưu Thị Như Quỳnh 04/02/2007 7D THCS Bình Xuyên
323 4598 Phạm Thị Thanh Tâm 21/07/2007 7D THCS Bình Xuyên
324 4615 Đoàn Quang Thắng 17/06/2007 7D THCS Bình Xuyên
325 4624 Phạm Văn Thiện 20/03/2007 7D THCS Bình Xuyên
326 4640 Lại Thị Minh Thúy 20/05/2007 7D THCS Bình Xuyên
327 4646 Đoàn Quang Tiền 07/05/2007 7D THCS Bình Xuyên
328 4659 Hồ Thị Trang 05/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
329 4666 Phạm Thị Trang 27/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
330 4678 Nguyễn Đức Trí 24/12/2007 7D THCS Bình Xuyên
331 4681 Phạm Văn Anh Tú 12/11/2007 7D THCS Bình Xuyên
332 4688 Lê Thanh Tùng 15/10/2007 7D THCS Bình Xuyên
333 4710 Đoàn Quang Việt 25/07/2007 7D THCS Bình Xuyên
334 4142 Đỗ Việt Anh 25/09/2006 8A THCS Bình Xuyên
335 4149 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi 02/01/2006 8A THCS Bình Xuyên
336 4173 Hồ Thị Thanh Chúc 12/12/2006 8A THCS Bình Xuyên
337 4189 Lưu Thị Thuỳ Dung 18/02/2006 8A THCS Bình Xuyên
338 4206 Vũ Đức Duy 12/05/2006 8A THCS Bình Xuyên
339 4221 Vũ Thành Dương 05/01/2006 8A THCS Bình Xuyên
340 4237 Phùng Ngọc Đoàn 28/01/2006 8A THCS Bình Xuyên
341 4258 Vũ Thị Hà 29/11/2006 8A THCS Bình Xuyên
342 4261 Phạm Hồng Hải 09/05/2006 8A THCS Bình Xuyên
343 4266 Lê Thị Thanh Hằng 13/07/2006 8A THCS Bình Xuyên
344 4269 Đoàn Thị Hiền 05/12/2006 8A THCS Bình Xuyên
345 4274 Đoàn Quang Hiến 07/06/2006 8A THCS Bình Xuyên
346 4296 Nguyễn Mạnh Hùng 27/09/2006 8A THCS Bình Xuyên
347 4300 Đoàn Quang Hùng 06/11/2006 8A THCS Bình Xuyên
348 4304 Đoàn Thị Huyền 14/07/2006 8A THCS Bình Xuyên
349 4320 Lưu Như Hưởng 09/09/2006 8A THCS Bình Xuyên
350 4348 Lê Thị Hương Lan 01/10/2006 8A THCS Bình Xuyên
351 4371 Lưu Thị Ly 31/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
352 4377 Phạm Thị Quỳnh Mai 26/02/2006 8A THCS Bình Xuyên
353 4379 Phạm Thị Tuyết Mai 14/04/2006 8A THCS Bình Xuyên
354 4396 Phạm Thị My 26/11/2006 8A THCS Bình Xuyên
355 4415 Vũ Thị Ngọc 06/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
356 4421 Phạm Thị Nhi 12/10/2006 8A THCS Bình Xuyên
357 4436 Vũ Đoàn Lan Phương 06/05/2006 8A THCS Bình Xuyên
358 4448 Trần Minh Quân 16/08/2006 8A THCS Bình Xuyên
359 4467 Bùi Huy Thành 29/11/2006 8A THCS Bình Xuyên
360 4473 Phạm Trung Thành 24/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
361 4484 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/09/2006 8A THCS Bình Xuyên
362 4488 Phạm Thị Thanh Thảo 02/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
363 4503 Phạm Văn Thiện 21/07/2006 8A THCS Bình Xuyên
364 4515 Phạm Thị Lệ Thu 14/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
365 4523 Lại Thị Thanh Thư 02/12/2006 8A THCS Bình Xuyên
366 4531 Phạm Thị Huyền Trang 25/10/2006 8A THCS Bình Xuyên
367 4539 Nguyễn Thị Thu Trang 22/06/2006 8A THCS Bình Xuyên
368 4544 Phạm Thị Trinh 21/01/2006 8A THCS Bình Xuyên
369 4560 Nguyễn Đức Trường 07/10/2006 8A THCS Bình Xuyên
370 4575 Trần Đức Tùng 17/03/2006 8A THCS Bình Xuyên
371 4580 Vũ Xuân Tuyến 31/10/2006 8A THCS Bình Xuyên
372 4599 Nguyễn Thị Hải Yến 27/01/2006 8A THCS Bình Xuyên
373 4122 Hoàng Hải Anh 16/11/2006 8B THCS Bình Xuyên
374 4126 Nguyễn Thị Lan Anh 17/04/2006 8B THCS Bình Xuyên
375 4129 Phạm Thị Ngọc Anh 29/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
376 4138 Phạm Tuấn Anh 22/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
377 4146 Đoàn Văn Bình 27/02/2006 8B THCS Bình Xuyên
378 4163 Vũ Văn Chiều 20/04/2006 8B THCS Bình Xuyên
379 4167 Trần Thị Hương Chinh 14/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
380 4177 Hứa Nguyễn Thành Công 29/05/2006 8B THCS Bình Xuyên
381 4198 Đoàn Quang Dũng 06/08/2006 8B THCS Bình Xuyên
382 4215 Lê Thành Duy 22/03/2006 8B THCS Bình Xuyên
383 4217 Đoàn Quang Dương 22/02/2006 8B THCS Bình Xuyên
384 4231 Phạm Tiến Đạt 12/09/2006 8B THCS Bình Xuyên
385 4234 Lê Công Đoàn 31/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
386 4250 Nhữ Trung Đức 26/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
387 4253 Phạm Sỹ Hà 24/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
388 4291 Nguyễn Thị Thu Hoài 25/12/2006 8B THCS Bình Xuyên
389 4293 Phạm Tiến Hoàng 26/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
390 4310 Hoàng Thị Huyền 25/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
391 4326 Lưu Huy Khải 09/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
392 4329 Nguyễn An Khang 05/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
393 4332 Hồ Thị Ngọc Khánh 12/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
394 4342 Lưu Thị Ngọc Khuyến 24/10/2005 8B THCS Bình Xuyên
395 4352 Lê Phương Linh 21/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
396 4383 Vũ Văn Mạnh 05/04/2006 8B THCS Bình Xuyên
397 4389 Phạm Trà Mi 23/08/2006 8B THCS Bình Xuyên
398 4404 Phạm Sỹ Nam 11/04/2006 8B THCS Bình Xuyên
399 4413 Phạm Thị Ngọc 05/02/2006 8B THCS Bình Xuyên
400 4428 Hồ Đình Phong 15/09/2006 8B THCS Bình Xuyên
401 4441 Hồ Đình Quân 24/04/2006 8B THCS Bình Xuyên
402 4462 Đoàn Quang Sơn 15/09/2006 8B THCS Bình Xuyên
403 4466 Trương Thị Tâm 02/11/2006 8B THCS Bình Xuyên
404 4508 Phạm Văn Thịnh 01/11/2006 8B THCS Bình Xuyên
405 4520 Trương Thị Oanh Thư 03/12/2006 8B THCS Bình Xuyên
406 4527 Nguyễn Thị Thương 27/08/2006 8B THCS Bình Xuyên
407 4555 Phạm Đình Trường 20/05/2006 8B THCS Bình Xuyên
408 4564 Lê Văn Trường 19/01/2006 8B THCS Bình Xuyên
409 4568 Phạm Văn Tuấn 17/10/2006 8B THCS Bình Xuyên
410 4571 Đoàn Quang Tuệ 25/03/2006 8B THCS Bình Xuyên
411 4587 Hồ Đình Vũ 02/01/2006 8B THCS Bình Xuyên
412 4604 Phạm Thị Hải Yến 20/07/2006 8B THCS Bình Xuyên
413 4135 Hoàng Thị Phương Anh 18/08/2006 8C THCS Bình Xuyên
414 4154 Phạm Đình Chiến 27/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
415 4158 Phạm Văn Chiến 16/11/2006 8C THCS Bình Xuyên
416 4170 Đoàn Thị Thanh Chúc 15/03/2006 8C THCS Bình Xuyên
417 4184 Lại Thị Dịu 15/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
418 4187 Lê Thị Dung 26/08/2006 8C THCS Bình Xuyên
419 4195 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 27/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
420 4203 Đoàn Quang Dũng 08/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
421 4211 Đoàn Quang Duy 24/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
422 4227 Nguyễn Văn Dương 03/05/2006 8C THCS Bình Xuyên
423 4242 Hoàng Đình Đức 28/08/2006 8C THCS Bình Xuyên
424 4246 Đoàn Quang Đức 22/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
425 4279 Nguyễn Trọng Hiệp 24/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
426 4282 Phạm Đình Hiếu 24/03/2006 8C THCS Bình Xuyên
427 4313 Phạm Thị Huyền 14/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
428 4317 Hoàng Duy Hướng 05/12/2006 8C THCS Bình Xuyên
429 4338 Nguyễn Minh Khiêm 14/09/2006 8C THCS Bình Xuyên
430 4345 Nguyễn Trí Kiên 16/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
431 4358 Trần Văn Linh 05/10/2005 8C THCS Bình Xuyên
432 4362 Phạm Thị Loan 20/02/2006 8C THCS Bình Xuyên
433 4366 Phạm Ngọc Long 01/12/2006 8C THCS Bình Xuyên
434 4394 Phạm Thị Huyền My 30/04/2006 8C THCS Bình Xuyên
435 4400 Hồ Đình Nam 21/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
436 4410 Nguyễn Tiến Nam 05/07/2006 8C THCS Bình Xuyên
437 4425 Lưu Như Oánh 14/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
438 4434 Lưu Vũ Quang Phú 01/12/2006 8C THCS Bình Xuyên
439 4446 Phạm Hồng Quân 11/01/2006 8C THCS Bình Xuyên
440 4454 Phạm Sỹ Quân 16/11/2006 8C THCS Bình Xuyên
441 4457 Phạm Đình Quốc 03/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
442 4478 Trương Văn Thành 27/03/2006 8C THCS Bình Xuyên
443 4481 Đoàn Thị Phương Thảo 29/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
444 4492 Trần Thị Thảo 20/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
445 4497 Phạm Văn Thắng 20/11/2006 8C THCS Bình Xuyên
446 4513 Hoàng Kim Thời 02/09/2006 8C THCS Bình Xuyên
447 4537 Vũ Thị Trang 12/03/2006 8C THCS Bình Xuyên
448 4549 Nguyễn Quốc Trung 31/12/2006 8C THCS Bình Xuyên
449 4552 Nguyễn Văn Trung 27/04/2006 8C THCS Bình Xuyên
450 4584 Hồ Đình Việt 10/12/2006 8C THCS Bình Xuyên
451 4593 Lê Xuân Vũ 18/10/2006 8C THCS Bình Xuyên
452 4597 Lê Thị Hải Yến 25/06/2006 8C THCS Bình Xuyên
453 4121 Đoàn Quang An 17/12/2005 9A THCS Bình Xuyên
454 4125 Trần Vũ Đức Anh 31/08/2005 9A THCS Bình Xuyên
455 4134 Đoàn Thị Lan Anh 22/09/2005 9A THCS Bình Xuyên
456 4137 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/03/2005 9A THCS Bình Xuyên
457 4162 Lại Thị Ngọc Ánh 29/03/2005 9A THCS Bình Xuyên
458 4165 Nguyễn Văn Bách 09/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
459 4181 Hoàng Thị Chinh 01/04/2005 9A THCS Bình Xuyên
460 4214 Vũ Thị Huyền Diệp 23/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
461 4225 Đoàn Ngọc Dung 17/10/2004 9A THCS Bình Xuyên
462 4230 Phạm Đình Dũng 07/04/2005 9A THCS Bình Xuyên
463 4238 Phạm Văn Dũng 13/03/2005 9A THCS Bình Xuyên
464 4245 Đoàn Thị Duyên 28/02/2005 9A THCS Bình Xuyên
465 4277 Vũ Xuân Điệp 13/02/2005 9A THCS Bình Xuyên
466 4288 Trần Anh Đức 20/02/2005 9A THCS Bình Xuyên
467 4305 Hồ Đình Hải 22/09/2005 9A THCS Bình Xuyên
468 4321 Đoàn Quang Hiếu 26/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
469 4361 Phạm Thị Phương Hồng 13/04/2005 9A THCS Bình Xuyên
470 4380 Lê Thu Huyền 28/03/2005 9A THCS Bình Xuyên
471 4388 Đoàn Thu Hương 08/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
472 4397 Trần Đức Khang 16/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
473 4416 Đoàn Quang Khởi 12/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
474 4449 Nguyễn Thị Linh 28/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
475 4452 Đỗ Thị Thùy Linh 12/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
476 4455 Trần Đức Lương 12/12/2005 9A THCS Bình Xuyên
477 4460 Phạm Văn Lưu 12/01/2005 9A THCS Bình Xuyên
478 4463 Đoàn Thị Mai 08/02/2005 9A THCS Bình Xuyên
479 4480 Nguyễn Thị Gia Ngân 13/03/2005 9A THCS Bình Xuyên
480 4516 Phạm Thị Kim Oanh 22/02/2005 9A THCS Bình Xuyên
481 4567 Đoàn Thị Tâm 21/07/2005 9A THCS Bình Xuyên
482 4576 Vũ Kim Thái 06/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
483 4596 Đỗ Thị Thoa 06/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
484 4622 Phạm Thị Thanh Trà 08/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
485 4637 Nguyễn Anh Tuấn 26/12/2005 9A THCS Bình Xuyên
486 4649 Phạm Ngọc Tưởng 11/10/2005 9A THCS Bình Xuyên
487 4676 Trần Đình Xứng 03/11/2005 9A THCS Bình Xuyên
488 4152 Hoàng Tuấn Anh 26/07/2005 9B THCS Bình Xuyên
489 4191 Hoàng Minh Công 29/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
490 4208 Đoàn Quang Dẫn 04/11/2005 9B THCS Bình Xuyên
491 4218 Phạm Thị Ngọc Diệp 20/08/2005 9B THCS Bình Xuyên
492 4254 Hoàng Thị Dương 24/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
493 4262 Hoàng Xuân Dương 30/10/2005 9B THCS Bình Xuyên
494 4267 Phạm Đình Đại 24/07/2005 9B THCS Bình Xuyên
495 4298 Đoàn Thị Thu Hà 12/12/2005 9B THCS Bình Xuyên
496 4327 Nguyễn Văn Hiếu 15/06/2005 9B THCS Bình Xuyên
497 4333 Trần Văn Hiếu 18/08/2005 9B THCS Bình Xuyên
498 4337 Phạm Thị Ngọc Hoa 15/12/2005 9B THCS Bình Xuyên
499 4384 Phạm Việt Hưng 11/08/2005 9B THCS Bình Xuyên
500 4393 Phạm Văn Khải 19/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
501 4409 Đoàn Quang Khánh 12/10/2005 9B THCS Bình Xuyên
502 4422 Trần Thị Mai Lan 27/11/2005 9B THCS Bình Xuyên
503 4429 Nguyễn Thị Lan 15/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
504 4432 Nguyễn Thu Lệ 04/04/2005 9B THCS Bình Xuyên
505 4437 Phạm Tư Lệnh 15/04/2005 9B THCS Bình Xuyên
506 4442 Đặng Nguyễn Diệu Linh 11/07/2005 9B THCS Bình Xuyên
507 4444 Phạm Thị Mỹ Linh 07/01/2005 9B THCS Bình Xuyên
508 4477 Lê Hải Nam 07/02/2005 9B THCS Bình Xuyên
509 4491 Dương Thị Hồng Ngọc 27/04/2005 9B THCS Bình Xuyên
510 4500 Lại Thị Nhi 15/11/2005 9B THCS Bình Xuyên
511 4521 Lưu Phương Oanh 08/12/2005 9B THCS Bình Xuyên
512 4532 Nguyễn Thị Phượng 14/07/2005 9B THCS Bình Xuyên
513 4548 Nhữ Văn Quyền 18/08/2005 9B THCS Bình Xuyên
514 4561 Đoàn Quang Sơn 25/05/2005 9B THCS Bình Xuyên
515 4572 Phạm Thị Minh Tân 19/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
516 4588 Trần Văn Thắng 23/04/2005 9B THCS Bình Xuyên
517 4609 Nguyễn Lương Thuấn 07/06/2005 9B THCS Bình Xuyên
518 4614 Phạm Thị Thủy 22/09/2005 9B THCS Bình Xuyên
519 4619 Nguyễn Mạnh Tiến 27/11/2005 9B THCS Bình Xuyên
520 4629 Lại Thị Huyền Trang 26/10/2005 9B THCS Bình Xuyên
521 4653 Hồ Ngọc Uyên 22/05/2005 9B THCS Bình Xuyên
522 4657 Hoàng Thị Uyên 18/02/2005 9B THCS Bình Xuyên
523 4662 Phạm Đình Việt 02/01/2005 9B THCS Bình Xuyên
524 4131 Bùi Thị Lan Anh 18/08/2005 9C THCS Bình Xuyên
525 4144 Nguyễn Phương Anh 30/05/2005 9C THCS Bình Xuyên
526 4147 Đoàn Quang Anh 19/02/2005 9C THCS Bình Xuyên
527 4159 Hồ Thị Ngọc Ánh 11/07/2005 9C THCS Bình Xuyên
528 4176 Vũ Văn Chiến 12/01/2005 9C THCS Bình Xuyên
529 4179 Phạm Thị Kiều Chinh 07/10/2005 9C THCS Bình Xuyên
530 4204 Nguyễn Viết Danh 06/09/2005 9C THCS Bình Xuyên
531 4212 Phạm Thị Diễm 01/04/2005 9C THCS Bình Xuyên
532 4236 Lê Tiến Dũng 16/11/2005 9C THCS Bình Xuyên
533 4286 Nguyễn Văn Đông 12/09/2005 9C THCS Bình Xuyên
534 4314 Bùi Thị Hằng 26/02/2005 9C THCS Bình Xuyên
535 4318 Đoàn Thị Hằng 10/06/2005 9C THCS Bình Xuyên
536 4370 Phạm Đức Hùng 21/01/2005 9C THCS Bình Xuyên
537 4401 Nguyễn Hoàng Khang 25/06/2005 9C THCS Bình Xuyên
538 4405 Vũ Duy Khánh 16/12/2005 9C THCS Bình Xuyên
539 4414 Trần Quang Khánh 17/01/2005 9C THCS Bình Xuyên
540 4474 Trương Văn Mạnh 15/04/2005 9C THCS Bình Xuyên
541 4486 Phạm Thị Tuyết Ngân 20/08/2005 9C THCS Bình Xuyên
542 4489 Nguyễn Trọng Nghĩa 01/06/2004 9C THCS Bình Xuyên
543 4506 Hồ Thị Yến Nhi 15/01/2005 9C THCS Bình Xuyên
544 4509 Hoàng Thị Yến Nhi 17/10/2005 9C THCS Bình Xuyên
545 4514 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/03/2005 9C THCS Bình Xuyên
546 4528 Vũ Văn Phú 15/08/2005 9C THCS Bình Xuyên
547 4541 Phạm Minh Quân 08/08/2005 9C THCS Bình Xuyên
548 4582 Đoàn Thị Phương Thảo 15/10/2005 9C THCS Bình Xuyên
549 4585 Lê Đức Thắng 04/09/2005 9C THCS Bình Xuyên
550 4594 Nguyễn Hữu Thiện 11/11/2005 9C THCS Bình Xuyên
551 4602 Hoàng Thị Thơm 28/09/2005 9C THCS Bình Xuyên
552 4605 Nguyễn Văn Thuần 28/06/2005 9C THCS Bình Xuyên
553 4627 Lưu Thị Hồng Trang 28/09/2005 9C THCS Bình Xuyên
554 4665 Nguyễn Văn Việt 10/11/2005 9C THCS Bình Xuyên
555 4668 Nguyễn Thị Tường Vy 07/11/2005 9C THCS Bình Xuyên
556 4675 Hoàng Ngọc Xuân 09/10/2005 9C THCS Bình Xuyên
557 4156 Nguyễn Việt Anh 06/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
558 4172 Nguyễn Xuân Bình 12/01/2005 9D THCS Bình Xuyên
559 4188 Hồ Đình Chính 06/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
560 4196 Trần Đức Cường 22/10/2004 9D THCS Bình Xuyên
561 4200 Lưu Như Cưởng 02/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
562 4244 Nguyễn Văn Duy 15/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
563 4252 Trần Đức Dương 26/09/2005 9D THCS Bình Xuyên
564 4260 Nguyễn Văn Dương 30/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
565 4272 Lưu Như Đạt 28/10/2005 9D THCS Bình Xuyên
566 4276 Phạm Văn Đạt 25/10/2005 9D THCS Bình Xuyên
567 4295 Phạm Huỳnh Đức 13/12/2005 9D THCS Bình Xuyên
568 4303 Nguyễn Thị Thu Hà 16/08/2005 9D THCS Bình Xuyên
569 4311 Vũ Văn Hào 22/05/2005 9D THCS Bình Xuyên
570 4331 Nguyễn Văn Hiếu 24/09/2005 9D THCS Bình Xuyên
571 4343 Phạm Thị Hoà 18/05/2005 9D THCS Bình Xuyên
572 4351 Lưu Thị Hoan 17/05/2005 9D THCS Bình Xuyên
573 4354 Lê Văn Hoàn 13/02/2005 9D THCS Bình Xuyên
574 4359 Phạm Việt Hoàng 28/09/2005 9D THCS Bình Xuyên
575 4367 Vũ Thị Hồng Huệ 30/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
576 4374 Nguyễn Quốc Huy 01/03/2005 9D THCS Bình Xuyên
577 4378 Nguyễn Thị Huyền 01/03/2005 9D THCS Bình Xuyên
578 4470 Phạm Tuấn Mạnh 15/04/2005 9D THCS Bình Xuyên
579 4498 Nguyễn Thị Ngọc 09/12/2005 9D THCS Bình Xuyên
580 4526 Phạm Đình Phong 07/07/2005 9D THCS Bình Xuyên
581 4538 Vũ Hồng Quân 29/10/2005 9D THCS Bình Xuyên
582 4546 Lại Văn Quân 19/08/2005 9D THCS Bình Xuyên
583 4553 Phạm Đình Quyển 09/10/2005 9D THCS Bình Xuyên
584 4558 Đoàn Quang Quỳnh 08/01/2005 9D THCS Bình Xuyên
585 4566 Phạm Đức Tài 09/12/2005 9D THCS Bình Xuyên
586 4612 Phạm Thị Thuý 02/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
587 4641 Lưu Bá Tuấn 29/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
588 4644 Nguyễn Văn Tuấn 17/03/2005 9D THCS Bình Xuyên
589 4647 Hồ Thanh Tùng 26/10/2005 9D THCS Bình Xuyên
590 4660 Đoàn Thị Vi 08/11/2005 9D THCS Bình Xuyên
591 4672 Hoàng Đình Xuân 31/05/2005 9D THCS Bình Xuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lịch học và kiểm tra đề chung của huyện, đề nghị các bậc phụ huynh và học sinh vào xem kỹ và thực hiện. Phụ huynh chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh học tập và làm bài kiểm tra ... Cập nhật lúc : 11 giờ 27 phút - Ngày 25 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Đề nghi phụ huynh hoặc sinh, thầy cô giáo vào nội dung nay để lấy số báo danh cho từng em học sinh tham gia kiểm tra đề chung của huyện. Các em học sinh tham gia làm bài đầy đủ, nghiêm túc. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 10 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Bình Xuyên thông báo lịch kiểm tra đề chung của huyện cho các khối 6, 7, 8, 9 thực hiện từ ngày 23/3 đến khi đi học trở lại. Đề nghị cha mẹ học sinh tạo điều kiện (máy tính, điện ... Cập nhật lúc : 9 giờ 29 phút - Ngày 24 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Một số hình ảnh cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 0 phút - Ngày 2 tháng 1 năm 2018
Xem chi tiết
Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018 ... Cập nhật lúc : 11 giờ 0 phút - Ngày 3 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
Một số hình ảnh trong Lễ kỉ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) ... Cập nhật lúc : 16 giờ 23 phút - Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Xem chi tiết
Kết quả thi GVG cấp huyện năm học 2016-2017 của trường THCS Bình Xuyên ... Cập nhật lúc : 14 giờ 4 phút - Ngày 23 tháng 11 năm 2016
Xem chi tiết
Một số hình ảnh trong Lễ kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015) ... Cập nhật lúc : 16 giờ 34 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2015
Xem chi tiết
Kết quả thi GVG cấp huyện năm học 2015-2016 của trường THCS Bình Xuyên ... Cập nhật lúc : 15 giờ 57 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2015
Xem chi tiết
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016. ... Cập nhật lúc : 17 giờ 20 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2015
Xem chi tiết
1234
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề KTHKII năm học 2015-2016 các môn Toán, N.văn, Tiếng Anh khối 6,7,8
Đề KT HKII năm học 2015-2016 các môn Toán, N.văn, Anh khối 9
Đề và hướng dẫn chấm bài Kt giữa kì II năm học 2015-2016
Tài liệu tập huấn hè 2016 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
Tài liệu tập huấn hè 2016 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về PCGD-XMC
Các đề tuyển sinh vào THPT chuyên và không chuyên năm 2016 - 2017_Hải Dương
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Sinh học (điều chỉnh)_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Vật lí 6_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Toán_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Thể dục_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Âm nhạc_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Tiếng Anh_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Vật lí_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Hóa học_PGD&ĐT
Hướng dẫn dạy học theo chủ đề năm học 2015 - 2016_môn Mĩ thuật_PGD&ĐT
1234567
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Lịch kiểm tra HKI năm học 2019-2020
Kế hoạch dự giờ phân loại giáo viên đầu năm 2019-2020
Lịch hội giảng đợt 2 chào mừng ngày 8/3&26/3/2019
Lịch kiểm tra HKI năm học 2018-2019
Lịch hội giảng chào mừng ngày 20/10 và 20/11
Danh sách GV đăng kí thi GVG trường năm học 2018-2019
Kế hoạch thi GVG trường năm học 2018-2019
Hồ sơ công khai cuối năm học 2017 - 2018 (thời điểm tháng 6/2018)
Hồ sơ công khai đầu năm học 2018 - 2019 (thời điểm tháng 9/2018)
Danh sách phòng KTCL đầu năm năm học 2018-2019 môn Tiếng Anh K8+9
Danh sách phòng KTCL đầu năm năm học 2018-2019 môn Tiếng Anh K6+7
Danh sách phòng KTCL đầu năm năm học 2018-2019 môn Toán+Ngữ văn
Kế hoạch dự giờ phân loại giáo viên đầu năm năm học 2018-2019
Danh sách cán bộ quản lí, giáo viên dự các lớp tập huấn bồi dưỡng hè 2018
Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của UBND tỉnh Hải Dương
12345678910...