PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Thị Phương Hồng
   Sinh ngày: 13/04/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Trại Như - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Trần Anh Dũng
   Sinh ngày: 01/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kênh - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Phương Hồng
   Sinh ngày: 13/04/2005  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Trại Như - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Trần Anh Dũng
   Sinh ngày: 01/06/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Kênh - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 11/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngõ - Bình Xuyên - Bình Giang
   Thành tích:     Giải KK Địa lý cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Tuấn Anh
   Sinh ngày: 20/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kênh - Bình Xuyên - Bình Giang
   Thành tích:     Giải ba điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Trường Duy
   Sinh ngày: 30/09/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Trinh Nữ - Hồng Khê - Bình Giang
   Thành tích:    Giải KK tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Lưu Ly
   Sinh ngày: 06/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bình Cách - Bình Xuyên - Bình Giang
   Thành tích:     Giải KK Sinh học cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Đình Phong
   Sinh ngày: 07/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quàn - Bình Xuyên - Bình Giang
   Thành tích:     Giải KK Vật lý cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Đoàn Thị Phương
   Sinh ngày: 25/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quàn - Bình Xuyên - Bình Giang
   Thành tích:     Giải KK Ngữ văn cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910