PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ6A     
2Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ6B     
3Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ6C     
4Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ6D     
5Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ6E     
6Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ7A     
7Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ7B     
8Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ7C     
9Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ7D     
10Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ7E     
11Bùi Tiến HuyNgoại ngữ8A     
12Bùi Tiến HuyNgoại ngữ8B     
13Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8C     
14Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8D     
15Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ9A     
16Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ9B     
17Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ9C     
18Phạm Thị LoanNgữ văn6A     
19Nguyễn Thị OanhNgữ văn6B     
20Nguyễn Thị Ngọc ÁnhNgữ văn6C     
21Nguyễn Thị Ngọc ÁnhNgữ văn6D     
22Nguyễn Thị OanhNgữ văn6E     
23Phạm Thị VânNgữ văn7A     
24Phạm Thị VânNgữ văn7B     
25Phạm Thị MaiNgữ văn7C     
26Phạm Thị LoanNgữ văn7D     
27Phạm Thị LoanNgữ văn7E     
28Nguyễn Quang ChínhNgữ văn8A     
29Phạm Thị VânNgữ văn8B     
30Phạm Thị MaiNgữ văn8C     
31Phạm Thị MaiNgữ văn8D     
32Nguyễn Quang ChínhNgữ văn9A     
33Nguyễn Thị OanhNgữ văn9B38    
34Nguyễn Quang ChínhNgữ văn9C     
35Lê Thị Thu HằngToán6A39    
36Nguyễn Thị LuyếnToán6B     
37Lê Thị Thu HằngToán6C     
38Đoàn Quang ThượcToán6D     
39Đoàn Quang ThượcToán6E     
40Lê Thị Thu HằngToán7A36    
41Bùi Thị ThảoToán7B36    
42Lê Văn ThiệnToán7C35    
43Lê Văn ThiệnToán7D34    
44Lê Văn ThiệnToán7E     
45Phạm Đình TháiToán8A40    
46Phạm Đình TháiToán8B41    
47Phạm Đình HiệpToán8C40    
48Phạm Đình HiệpToán8D41    
49Phạm Đình TháiToán9A39    
50Phạm Đình HiệpToán9B38    
51Đoàn Quang ThượcToán9C38