PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ6A     
2Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ6B     
3Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ6C     
4Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ6D     
5Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ6E     
6Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ7A     
7Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ7B     
8Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ7C     
9Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ7D     
10Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ7E     
11Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8A     
12Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8B     
13Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8C     
14Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ8D     
15Nguyễn Văn ThắngNgoại ngữ8E     
16Bùi Tiến HuyNgoại ngữ9A     
17Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ9B     
18Nguyễn Thị MaiNgoại ngữ9C     
19Bùi Tiến HuyNgoại ngữ9D     
20Nguyễn Quang ChínhNgữ văn6A     
21Nguyễn Thị Ngọc ÁnhNgữ văn6B     
22Nguyễn Quang ChínhNgữ văn6C     
23Nguyễn Thị OanhNgữ văn6D     
24Nguyễn Thị OanhNgữ văn6E     
25Phạm Thị LoanNgữ văn7A     
26Nguyễn Thị Ngọc ÁnhNgữ văn7B     
27Nguyễn Thị Ngọc ÁnhNgữ văn7C     
28Phạm Thị LoanNgữ văn7D     
29Phạm Thị LoanNgữ văn7E     
30Phạm Thị MaiNgữ văn8A     
31Phạm Thị VânNgữ văn8B     
32Phạm Thị LoanNgữ văn8C     
33Phạm Thị MaiNgữ văn8D     
34Phạm Thị VânNgữ văn8E     
35Nguyễn Thị OanhNgữ văn9A     
36Nguyễn Quang ChínhNgữ văn9B     
37Phạm Thị VânNgữ văn9C     
38Phạm Thị MaiNgữ văn9D     
39Đoàn Quang ThượcToán6A     
40Đoàn Quang ThượcToán6B     
41Lê Văn ThiệnToán6C     
42Nguyễn Thị LuyếnToán6D     
43Phạm Thị HuấnToán6E     
44Bùi Thị ThảoToán7A     
45Lê Văn ThiệnToán7B     
46Đặng Thị KhuyênToán7C     
47Ngô Đức TảoToán7D     
48Lê Văn ThiệnToán7E     
49Đặng Thị KhuyênToán8A     
50Phạm Đình HiệpToán8B     
51Ngô Đức TảoToán8C     
52Phạm Đình HiệpToán8D     
53Phạm Thị HuấnToán8E     
54Đoàn Quang ThượcToán9A     
55Phạm Đình TháiToán9B     
56Phạm Đình HiệpToán9C     
57Phạm Đình TháiToán9D