PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GDDP-00004 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
GDDP-00003 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
GDDP-00002 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
GDDP-00001 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
GDĐP-00008 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Trong kho
GDĐP-00007 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Trong kho
GDĐP-00006 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Trong kho
GDĐP-00005 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải DươngLương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Trong kho
BTT6-00008  Bài tập tị học 6Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTT6-00007  Bài tập tị học 6Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTT6-00006  Bài tập tị học 6Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTT6-00005  Bài tập tị học 6Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTT6-00004  Bài tập tị học 6Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
SGV6-00132 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00131 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Trong kho
12345678910...