PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGV6-00132 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00131 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00130 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00129 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00128 Khoa học tự nhiên 6 (SGV)Vũ Văn HùngSách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00127 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV)Lưu Thu ThủySách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00126 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV)Lưu Thu ThủySách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00125 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV)Lưu Thu ThủySách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00124 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV)Lưu Thu ThủySách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00123 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV)Lưu Thu ThủySách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00122 Englicsh Discovery 6 (SGV)Trần Thị Lan AnhSách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00121 Englicsh Discovery 6 (SGV)Trần Thị Lan AnhSách giáo viên 6 Đang mượn
SGV6-00120 Englicsh Discovery 6 (SGV)Trần Thị Lan AnhSách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00119 Englicsh Discovery 6 (SGV)Trần Thị Lan AnhSách giáo viên 6 Trong kho
SGV6-00118 Englicsh Discovery 6 (SGV)Trần Thị Lan AnhSách giáo viên 6 Trong kho
12345678910...