PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Bản đăng ký phấn đấu được công nhận đạt danh hiệu "Trường học an toàn về an ninh trật tự" năm 2018 02/4/2018 [HyperLink19]
2 Tờ trình về việc đề nghị bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành Giáo dục năm 2018 02/4/2018 [HyperLink19]
3 Báo cáo kết quả kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 01/3/2018 [HyperLink19]
4 Biên bản họp công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 01/03/2018 [HyperLink19]
5 Bản đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá năm 2018 06/02/2018 [HyperLink19]
6 Báo cáo số liệu về kết quả kiểm tra nội bộ trường học trong học kì I năm học 2017 - 2018 01/02/2018 [HyperLink19]
7 Báo cáo dự kiến kế hoạch số lớp trong các năm học 31/01/2018 [HyperLink19]
8 Thống kê thực trạng và nhu cầu giáo viên theo cấp học và môn học 31/01/2018 [HyperLink19]
9 Báo cáo rà soát CSCV trường THCS giai đoạn 2017 - 2020 16/01/2018 [HyperLink19]
10 Theo dõi việc sử dụng biên chế và hợp đồng lao động thời điểm tháng 12/2017 08/1/2018 [HyperLink19]
11 Báo cáo Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường giai đoạn 2015 - 2017 05/01/2018 [HyperLink19]
12 Báo cáo số lớp, số học sinh, đội ngũ tính đến 07/02/2017 07/02/2017 [HyperLink19]
13 Danh sách công chức, viên chức, lao động hợp đồng trường THCS Bình Xuyên. 06/02/2017 [HyperLink19]
14 Báo cáo các số liệu liên quan đến đề án tinh giản biên chế. 06/02/2017 [HyperLink19]
15 Bảng đăng ký tổng hợp dự thi điền kinh THCS huyện Bình Giang năm học 2016 - 2017. 30/11/2016 [HyperLink19]
16 Tờ trình về việc đề nghị chuyển ngạch viên chức sang hạng chức danh nghề nghiệp. 24/11/2016 [HyperLink19]
17 Danh sách viên chức chuyển ngạch sang chức danh nghề nghiệp hạng II, III. 24/11/2016 [HyperLink19]
18 Danh sách CBGV trường THCS Bình Xuyên năm học 2016 - 2017 03/10/2016 [HyperLink19]
19 Biên bản họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng trường học an toàn về ANTT" 03/10/2016 [HyperLink19]
20 Phiếu chấm điểm đề nghị công nhận đạt danh hiệu "Trường học an toàn về ANTT" năm 2016. 03/10/2016 [HyperLink19]
1234